CAO tijd De CAO en flexibel werken, de juiste balans Behalve dat de hoogte van loonsverhoging altijd onderwerp van discussie is tijdens de CAO-onderhandelingen – zeker nu tijdens de economische crisis – is ook flexibel werken de laatste jaren een trend geworden waar je haast niet omheen kunt. Lastig is natuurlijk als werkgevers en werknemers daar een andere invulling aan willen geven. FNV MOOI verstaat onder dit slimmer werken in ieder geval zeggenschap van werknemers over werktijden, oftwel werk en privé moeten te combineren zijn. Voor ons is het uitgesloten dat je bijvoorbeeld alleen weet dat je een bepaald aantal uren per jaar werkt en dat je maar moet afwachten wanneer dat is. Dat werkgevers op deze manier de productiviteit willen verhogen, vinden wij een slechte zaak. Het werk moet vooral leuk blijven, gezond zijn en in de privésituatie geen problemen opleveren. Hier heeft de werkgever ook belang bij en dat weet hij natuurlijk wel. FNV MOOI pleit er dan ook voor, afgezien van het feit dat de werkgever natuurlijk zelf bepaalt wanneer zijn salon open is, dat werknemers kunnen bepalen wanneer zij werken. Natuurlijk met de juiste balans, want klanten moeten wel geholpen worden. Maar volgens FNV MOOI is hier een slag te slaan. En als dit meer productiviteit oplevert, wil FNV MOOI dat werknemers hierin delen. Er is dus nog een lange weg te gaan, maar daar ziet FNV MOOI niet tegenop. Heb je ook een mening over flexibel werken? Laat het ons weten en mail naar marga@fnvmooi.nl Marga Patijn voorzitter FNV MOOI