Column Marga Patijn, MOOI Lijfstijl 6 2012

December 2012

“Het nieuwe kabinet is er!

En als je mij vraagt: ‘Gaan ze slopen of bouwen?’, dan hoef ik niet lang na te denken. Ik vind dat ze de verkeerde keuzes maken en dat eerlijk delen niet tot zijn recht komt. De forensentaks (een extra belasting op reiskosten voor alle vormen van woon/werk-verkeer) is van tafel en dat is positief. Ook de aanpassing van de zorgverzekeringspremie – die dit kabinet voor ogen had en die voor veel ophef zorgde in het land – gaat gelukkig niet door. Maar voor dit laatste geldt, dat wat ervoor in de plaats komt nog steeds de middeninkomens onevenredig treft. En de rijken ontspringen weer eens de dans…

Daarnaast baart het grote zorgen dat in een tijd waarin banen met bosjes verdwijnen – onder andere bij banken, verzekeraars, in de bouw en in de industrie, waar volop wordt gereorganiseerd – de overheid niet komt met investeringen in werkgelegenheid, maar juist het ontslag van werknemers makkelijker maakt. Het Centraal Planbureau rekende uit dat met dit regeerakkoord de werkloosheid nog verder zal stijgen, onder meer door bezuinigingen in de zorg en bij de overheid. Met als klap op de vuurpijl dat als je na je ontslag aanspraak op WW moet maken, dit nog maar voor één jaar kan, met alle gevolgen van dien.

Ook worden de AOW en het pensioen weer aangepakt. Je moet inleveren, je mag minder opbouwen en je moet langer doorwerken. Over ZZP’ers wordt in het pensioenplan niets positiefs gezegd. Ook ZZP’ers worden aangepakt. Zo zullen aftrekposten, zelfstandigenaftrek, fiscale oudedagsreserve, meewerkaftrek en startersaftrek verdwijnen. Er zal een vlaktaks komen, een regeling die nadelig is voor ZZP’ers die minder dan € 33.000,– winst per jaar maken. Hoe minder je verdient, hoe nadeliger deze voorgenomen nieuwe maatregel voor je is. Dit is slechts een greep uit de zaken waar onze leden mee te maken (kunnen) krijgen. Het is heel wat.

Ik spreek de wens uit dat het niemand van jullie zal treffen, maar we weten ook dat dit te mooi is om waar te zijn. Binnen de FNV zullen we pleiten voor overleg met Den Haag om plannen af te schaffen, om te buigen en af te zwakken.”

Marga Patijn

voorzitter FNV MOOI