Column Marga Patijn, MOOI Lijfstijl 7

Gezondheidregels voor kappers aan vernieuwing toe

Begin 2000 kwamen er in de kappersbranche regels om te zorgen dat werknemers zo konden werken dat ziek worden van je werk minimaal zou zijn. Ook FNV MOOI was daarbij betrokken. De regels spitsten zich vooral toe op houding en eczeem aspecten.

Nu in 2010 worden deze regels tegen het licht gehouden. Bijvoorbeeld, kloppen de regels nog wat betreft wet- en regelgeving en hebben nieuwe ontwikkelingen of onderzoeken aangetoond dat het nog beter kan. Zo zegt de wet dat PSA (Psychosociale arbeidsbelasting) beleid door werkgevers in hun bedrijf een plaats moet krijgen. En zo toont het eerste onafhankelijke onderzoek onder leden van de bonden aan dat dit ook nodig is.

En dat wist FNV MOOI natuurlijk al. Wij hadden de werkgevers al gezegd dat voor onder meer conflicten/pesten, werkdruk en (seksuele) intimidatie regels en voorlichting moest komen. Jammer dat werkgevers altijd proberen problemen weg te poetsen, want ook net als voor 2000 hebben bonden weer de meeste moeite om werkgevers zover te krijgen de werknemer op dit front serieus te nemen. Nu zijn werkgevers- en werknemersbonden het er over eens dat ontspannen en buitenlucht bijdragen aan het welzijn van de mens. Collega’s, FNV MOOI zegt dan ook grijp je kans, trek erop uit, geniet van het mooie najaarsweer en weet dat FNV MOOI op de werkgever blijft inpraten dat alle gezond werken regels belangrijk zijn voor een goed werkklimaat.

Marga Patijn

voorzitter FNV MOOI