Column Marga Patijn, CAO Kappers gestart

Maart 2014

Een aantal jaren is het niet mogelijk gebleken om met werkgevers te spreken over een nieuwe cao voor kappers. Nu is het zo ver, de onderhandelingen zijn na wat vooroverleg gestart op 12 februari jl.

De inzet van FNV MOOI is verwerkt in zes thema’s.

  1. Eerlijke beloning. Iedereen die in het kappersvak werkt, ook een stagiaire, verdient een eerlijke beloning.
  2. Maatwerk. Wij vinden het belangrijk dat je als werknemer keuzes kan maken die passen bij jouw situatie.
  3. Investeren in vakmanschap. Wij vinden het belangrijk dat je je als werknemer kunt blijven ontwikkelen in je vak.
  4. Interessante functie. Wij vinden het belangrijk dat je als kapper doorgroeit in je vak en dus ook in salaris, want de praktijk leert dat dit moeilijk is omdat niet alle functiehandelingen in de salon voorkomen. Wij willen dit bespreekbaar maken.
  5. Sparen voor later. Wij vinden het belangrijk dat je pensioen kunt blijven opbouwen en gaan praten over opties om op een andere manier voor de toekomst te sparen.
  6. Langere loopbaan. Wij vinden het belangrijk dat je langer in het vak kunt blijven werken. Nu wordt dit vaak belemmerd door bijvoorbeeld te lage salarissen, geen gezonde en veilige werkomgeving of te weinig investeringen door de werkgever. Wij gaan het gesprek aan hoe werkgever en werknemer dit samen op kunnen lossen.

De ANKO werkgevers hebben ons laten weten dat de kappers werkgevers het moeilijk hebben door de veranderende omgeving in de branche maar ook omdat de crisis niet helpt om de omzetten te blijven realiseren. Dit zou wat hen betreft betekenen dat de lonen niet veel kunnen stijgen.

Daarnaast hebben ze ons aangegeven dat ze eigenlijk alleen personeel in hun salon willen als er ook klanten zijn. Vaste werkdagen en uren voor werknemers zouden in de toekomst niet meer zo zeker zijn als het aan hen ligt.

We zijn nog maar aan het begin van de onderhandelingen, er zal dus veel meer nieuws komen. Volg ons daarom op Facebook en Twitter,
daar vind je het eerste nieuws. Maar zorg ook dat wij jouw juiste 06-nummer en het juiste e-mailadres hebben want na elke onderhandeling krijgen de leden kappers een digitale nieuwsbrief.
Wil je ons iets meegeven voor dit overleg, mail het ons op info@fnvmooi.nl.

Marga Patijn
voorzitter