Column Marga Patijn, MOOI Lijfstijl 1 2013

Januari 2013

“Een goed jaar

Een nieuw jaar. Veel goeds gewenst voor 2013 voor jullie en iedereen die je een warm hart toedraagt! Tijdens prachtige feestdagen met vrienden en familie realiseer je je dat het niet voor iedereen een mooi moment is. Zo zorgt bijvoorbeeld de crisis bij verschillende collega’s voor een minder rooskleurige situatie. Ook voor hen hoop ik dat 2013 iets goeds zal opleveren.

Zelf zijn we als FNV MOOI het jaar weer gestart, de eerste Algemene Ledenvergadering is al achter de rug. De belangrijkste onderwerpen die besproken zijn, zijn het onderzoek naar de (collectieve) belangenbehartiging, diensten en producten van FNV MOOI, de “Nieuwe FNV” en de plaats die FNV MOOI daarin zou willen hebben.

En natuurlijk ook de CAO voor de kapper die weer veel te lang op zich laat wachten. Nog steeds ligt de waardering van de werkgever-kapper voor zijn personeel ver onder het gemiddelde in Nederland. De professionalisering van de werkgever lijkt te stoppen bij de vaktechniek. FNV MOOI kreeg van zijn leden genoeg (aandachts) punten mee om actief mee aan de slag te gaan. Wij zullen jullie op de hoogte houden van de vorderingen. “

Marga Patijn

voorzitter FNV MOOI