Column Marga Patijn, MOOI Lijfstijl 1, 2016

Februari 2016

De vergeten groep ZZP’ers

De ZZP’er hoeft niet te klagen over de aandacht die hij of zij krijgt: zowel in de media als ook bij de werkgeversorganisatie ANKO gaat het veel over de ZZP’er. De toon van de berichten is de laatste maand anders. Het lijkt erop dat wat is opgebouwd voor de ZZP’er nu afgebroken moet worden. Er schijnt geen gelijk speelveld meer te zijn tussen werknemers en ZZP’ers, lees je in de media, en ideeën over (afschaffing van?) de startersaftrek zijn niet van de lucht. De ANKO geeft aan dat thuiskappers niet hoeven te betalen voor reclame aan hun huis, een bord aan de straat of bijvoorbeeld de milieuheffing. Er komen teveel ZZP’ers en volgens de ANKO is het een utopie dat ze doorgroeien en op termijn bijdragen aan de werkgelegenheid. FNV MOOI stoort zich aan al die negatieve aandacht. Als er teveel kappers zijn moet je zorgen dat je niet teveel mensen opleidt en moet je zorgen dat de verblijfsduur als werknemer in de branche toch zeker tot het gemiddelde van Nederland behoort. Er is nog veel werk te doen bij de kappers, want op beide zaken is niet gestuurd de laatste jaren. Verder vindt FNV MOOI het slecht dat het bij ‘gelijk speelveld’ alleen gaat tussen ZZP’ers en werknemers. De ZZP’ers zouden zich niet verzekeren, niet voor hun pensioen zorgen en zich niet bijscholen, zo lees je in de media. Vreemd dat dit ook veel voor komt bij de kleine werkgever in het midden- en kleinbedrijf, dus ook bij de kappers. Maar daar hoor je de media en de ANKO niet over.

De media maar ook de ANKO richten zich alleen tegen de ZZP’er. FNV MOOI is ook tegen schijnzelfstandigheid (de werkgever die de werknemer op straat zet en goedkope ZZP’ers inhuurt) en vindt ook dat werknemers die werknemer willen blijven die mogelijkheid moeten krijgen. Maar FNV MOOI vindt ook dat als je voor onze branche kiest (kappers, nagels, schoonheid, etc.), je dan ook op dezelfde wijze behandeld hoort te worden als de kleine werkgever (startersaftrek, MKB-aftrek, etc.). Ook dat is gelijk speelveld.

Wordt vervolgd.

Marga Patijn,
Voorzitter