Column Marga Patijn, MOOI Lijfstijl 2, 2016

April 2016

Hoopvol er naar toe, teleurgesteld terug

FNV MOOI, samen met de FNV, ANKO, CNV en het pensioen fonds kappers hebben 6 april j.l. met staatssecretaris Jetta Klijnsma gesproken over de negatieve ontwikkelingen bij het pensioenfonds kappers.

Het pensioenfonds heeft erg veel jonge kappers en is daardoor het “groenste” fonds van Nederland. Het fonds heeft hierdoor grote problemen met de nieuwe regels die vorig jaar zijn ingegaan. Ondanks dat de staatssecretaris ons probleem begreep heeft zij aangegeven dat zij niets voor de kappers gaat doen. FNV MOOI is hierover zeer teleurgesteld maar geeft de moed nog niet op. Waarom is FNV MOOI nu zo teleurgesteld in de boodschap van de staatssecretaris. FNV MOOI vindt het niet eerlijk dat als je in je branche er alles aan hebt gedaan, je beleggingsportefeuille op orde is, je rente is ingedekt, de uitvoeringskosten tegen het licht zijn gehouden en er is geen ander pensioencontract dat beter is voor jouw branche, dat dan door wettelijke regels je nog steeds moet korten op pensioenen omdat er zoveel jongeren zijn in je pensioenfonds. En dat is er bij de kappers aan de hand. Dat de staatssecretaris Jetta Klijnsma geen wetten voor de kappers gaat veranderen dat snappen wij wel, maar dat zij niet binnen kaders aan knoppen wil draaien om te zorgen dat er bij de kappers niet gekort hoeft te worden snappen wij niet. Het is met cijfers volledig aantoonbaar dat door de nieuwe regels van vorig jaar de kappers in Nederland het hardst getroffen worden en dat wij daar zelf als branche niets aan kunnen doen. Wij hopen dat de Kamer meer oog heeft voor een branche met lage lonen dus kleine pensioenen. Wij zullen dat de Kamer vragen.

Via de media hoorde FNV MOOI wel dat de staatssecretaris het gemakkelijker gaat maken om kleine pensioentjes samen te voegen. Dat is dan wel weer MOOI nieuws.

Marga Patijn,
Voorzitter