Column Marga Patijn, MOOI Lijfstijl 4, 2017

September 2017

Was jij zwanger tussen 2004 en 2008?

Het is nu vanzelfsprekend dat jij als zelfstandige een zwangerschapsuitkering krijgt, maar dat was in 2004 nog niet zo.

Nadat de overheid in 2004 een collectieve uitkering stopzette, bereikte de FNV met de lobby en een juridisch proces dat er in 2008 een nieuwe publieke financiële regeling kwam voor alle zwangere zelfstandigen. Ook heeft de FNV door jaren van strijd ook nu gelijk gekregen, van het hoogste rechtsorgaan, de Centrale Raad van Beroep, dat ook zelfstandig ondernemers die tussen 2004 en 2008 bevielen van een kind, alsnog recht hebben op een uitkering. Het UWV heeft onlangs 16 weken de tijd gekregen om met een regeling te komen. Daarna zal de Centrale Raad van Beroep een definitief oordeel vellen en weten we exact wat de regeling gaat worden.

Was jij tussen 2004 en 2008 zwanger en werkte je als zelfstandige? Dan kreeg je destijds geen zwangerschapsuitkering. De FNV heeft zich daar niet bij neergelegd en is een proces begonnen met resultaat.

Hoe zat het ook weer?

In 2004 schafte de overheid de publieke zwangerschapsregeling voor zelfstandigen af waardoor je je alleen nog kon verzekeren voor een zwangerschapsuitkering. De FNV vond dit een fout besluit. Namens zeven vrouwen en met het Clara Wichmannfonds voerde de FNV een proces, daarnaast lobbyde de FNV in Den Haag voor een nieuwe regeling. Dit resulteerde in 2008 uiteindelijk in een mooi wetvoorstel van minister Donner dat zorgde voor een collectieve betaalde verlofregeling voor alle zelfstandigen die zwanger waren. Vanaf die tijd kunnen alle zwangere ondernemers een zwangerschapsuitkering aanvragen bij het UWV. Nederland was zo’n beetje het laatste land in de Europese Unie dat dit regelde, dus het werd tijd.

Maar de FNV was natuurlijk nog niet tevreden met dit mooie resultaat; de FNV was ervan overtuigd dat de Nederlandse staat verplicht was de tijd tussen 2004 en 2008 waarin zwangere zelfstandigen geen zwangerschap uitkering kregen met terug werkende kracht te betalen.

De strijd heeft zo’n 10 jaar geduurd. De Centrale Raad van Beroep, het hoogste rechtsorgaan, deed onlangs na jaren procederen een definitieve uitspraak die over een aantal maanden bekrachtigd zal worden.

Tussen 1 augustus 2004 en juni 2008 was er geen regeling voor zwangere zelfstandige ondernemers. Dat betekende dat ze geen geld kregen als ze een kind kregen.

In 2005 startte de FNV samen met het proefprocessenfonds Clara Wichmann een proces om de overheid te dwingen toch uit te keren. Dat liep door tot aan de Hoge Raad. Het Clara Wichmann Fonds stapte vervolgens naar het CEDAW, een onderdeel van de Verenigde Naties dat toezicht houdt op naleving van het VN Vrouwenverdrag. Het CEDAW oordeelde in 2014 dat er in strijd met het verdrag was gehandeld en dat de overheid een regeling moest treffen met de getroffen vrouwen.

De staat deed dat niet, waarna een gang naar de bestuursrechter volgde. De hoogste macht in die rechtsgang, de Centrale Raad van Beroep, oordeelt nu dat de vrouwen wel degelijk recht hebben op een uitkering. Het UWV moet binnen 16 weken besluiten hoe die uitkering vorm moet krijgen. Zodra dat bekend is, zal er een definitief oordeel uitgesproken worden. Dan kunnen vrouwen die menen er recht op te hebben naar het UWV stappen.

Ben jij lid van FNV MOOI en wil jij weten of je hier ook voor in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op via 030-2314221 of mail ons op info@fnvmooi.nl

Marga Patijn,
Voorzitter