Column Marga Patijn, MOOI Lijfstijl 4, 2016

September 2016

CAO Kappers
Wat wordt daarin nu anders, meer of minder?

Het is weer CAO-tijd bij kappers, de huidige CAO is zojuist afgelopen. In het najaar zullen de werkgevers, ANKO en de bonden weer met elkaar in gesprek gaan om te komen tot een nieuwe CAO. Werkgevers waren er eerder niet klaar voor. Wij hebben onze leden middels een kaart al gevraagd wat zij belangrijk vinden in een nieuwe CAO. Oftewel waar moet FNV MOOI zich straks het meest voor inzetten. Maar ook niet leden mogen ons natuurlijk vertellen waar zij in hun werk tegenaan lopen en aangeven wat volgens hun aandacht zou moeten krijgen.
Kijk op onze website voor meer informatie www.fnvmooi.nl

Marga Patijn,
Voorzitter