Column Marga Patijn, MOOI Lijfstijl 5, 2015

November 2015

Is jouw pensioen op orde?

Pensioenfondsen hebben het moeilijk door de lage rentestand en het ouder worden van de deelnemers. Nu kwam geheel onverwachts de Nederlandse Bank van de zomer met het bericht dat fondsen een lagere rente moeten hanteren om de dekkingsgraad van het pensioenfonds te berekenen.

Helaas kappers, het grootste deel (jongste deelnemers) van Nederland, jullie zijn weer de klos.

De berekeningen zijn gemaakt, er is geen ontkomen aan, jullie moeten meer betalen voor dezelfde opbouw van jullie pensioen. En wat te denken van al die nieuwe regels die gemaakt worden in Den Haag; ze blijven maar goochelen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) bereidt nieuwe pensioenregels voor die fondsen zoals kappers weer zullen treffen. Samen met de FNV maar ook met de werkgevers zullen wij als FNV MOOI erop aandringen toch aandacht te besteden aan dit probleem.

Marga Patijn,
Voorzitter