Column Marga Patijn, MOOI Lijfstijl 6, 2016

December 2016

De kappers cao is in ieder geval helder. Je bent of werknemer of stagiair, meer smaken zijn er niet. FNV MOOI heeft dit samen met de ANKO en CNV Vakmensen afgesproken zodat er geen oneerlijke concurrentie kan op treden. Of een werkgever jou nu -goed bedoeld- wil helpen, of hij zegt dat je snuffelstage loopt of dat hij je niet kan betalen dat maakt niet uit, als de cao algemeen verbindend (goedgekeurd) is verklaard door het ministerie van SZW dan moet de werkgever je betalen en in de cao staat hoeveel.

Natuurlijk is het werk wat je levert als leerling niet gelijk aan dat van een volleerde kapster, maar daarom is jouw loon of stagevergoeding ook lager. Als je een Beroeps Opleidende leerweg (BOL) volgt dan ben je stagiair en krijg je per dag een bedrag aan stagevergoeding. In de andere gevallen ben je leerling in combinatie met het werknemerschap. Volg je een VMBO opleiding dan is er voor jou een aparte VMBO loonschaal. Volg je een Beroeps Begeleidende Opleiding (BBL) (werken en leren) of een andersoortige opleiding dan val je in de leerlingen schalen die de cao heeft.

Soms proberen werkgevers onder het (juiste) loon of stagevergoeding uit te komen. Gelukkig komt dat niet vaak voor. FNV MOOI kan je dan helpen, soms is het met een paar brieven opgelost. Niet alle werkgevers weten precies wat er in de cao staat en een vergissing is dan gauw gemaakt. Maar als blijkt dat de werkgever probeert om onder de cao uit te komen, dan gaan we naar de rechter.
We komen ook op scholen en we merken dat de stagebegeleiders steeds meer leerlingen begeleiden uit andere branches waar er een andere cao geldt, dat zorgt voor vergissingen. Ook komt het voor dat de school onvoldoende kennis van de kappers cao heeft en je daarom een eigengemaakte overeenkomst meegeeft. Maar dat neemt niet weg dat als je in een kapsalon als leerling bent dat je dan altijd als werknemer of stagiair betaald moet worden.

De laatste tijd hebben we wat rechtszaken gevoerd. Het komt gelukkig niet vaak voor. Maar als we naar de rechter gaan dan hebben we te maken met werkgevers die niet willen betalen en dat is jammer maar het kan niet zo zijn dat een groot deel van de werkgevers wel betaalt en dat een klein deel van de werkgevers van jouw centen uit eten wil gaan.

We blijven voor de leerling opkomen, dus ook voor jou.
Heb je hier vragen over bel ons gerust

Marga Patijn,
Voorzitter