Column Marga Patijn, MOOI Lijfstijl 5, 2017

November 2017

Voor leden en niet leden

Eind november kwam FNV MOOI samen met CNV en ANKO in de hoop grote stappen te kunnen zetten om te komen tot een nieuwe cao voor het Kappersbedrijf. Maar helaas, de werkgevers (ANKO) hielden zich niet aan eerder gedane voorstellen, bezwaren en afspraken, waardoor de bonden zich gedwongen zagen de onderhandelingen te schorsen.

Inmiddels heeft de onderhandelingsdelegatie van de ANKO tijdens de schorsing van bonden een eindbod (lijst met punten voor een nieuwe cao) gedaan, dat is zoiets als “slikken of stikken”. Dat werkgevers dit eindbod tíjdens een schorsing naar ons hebben gestuurd, is zeer ongebruikelijk. FNV MOOI heeft de ANKO inmiddels een brief gestuurd waarin FNV MOOI laat weten niet te spreken te zijn over het eindbod en aangeeft dit eindbod dan ook negatief aan zijn leden te zullen voorleggen. Want onze leden hebben natuurlijk het laatste woord over hun cao. Maar eerlijk gezegd kan ik mij niet voorstellen dat leden er anders tegenaan kijken dan FNV MOOI.

Lees het komende nieuws over de cao op www.laatste.nieuws.fnvmooi.nl en blijf ons voor het laatste nieuws ook volgen op Facebook en Twitter.

Kader: Wat zijn dan een aantal negatieve punten die, als het aan werkgevers ligt, in de nieuwe cao zouden komen?

 1. De geboden loonsverhoging is te weinig. Kappers in bepaalde loongroepen werken nu onder het wettelijk minimumloon, maar zullen daar met een loonsverhoging van 2,25% meestal niet boven komen.
 2. Kappers in bepaalde loongroepen gaan er zo’n 200 euro op achteruit omdat zij in de toekomst moeilijker doorstromen naar een hogere functie.
 3. De loongroep van haarstylist 3 verdwijnt. Als je in de toekomst hetzelfde werk doet als wat een haarstylist 3 nu doet, krijg je het loon dat een haarstylist 2 nu krijgt.
 4. De ANKO wil de Crebo-opleidingen niet meer waarderen, waardoor de diplomatoeslag verdwijnt.
 5. Voor de salonmanager komt er geen loonschaal dus ook geen loonsverhoging en verdwijnt de ondergrens van het loon dat zij minimaal zouden moeten verdienen.
 6. Bij loongebouw B is het nog steeds niet zeker of genoeg werknemers de provisie nu gaan halen. De voorstellen van de ANKO zijn namelijk niet doorgerekend.
 7. Kappers die al jaren vallen onder loongebouw B krijgen geen compensatie voor wat zij de laatste jaren te weinig aan provisie hebben gekregen.
 8. In de toekomst wordt het als het aan de ANKO ligt nog minder zeker of genoeg werknemers  hun provisie in loongebouw B nog krijgen omdat de tekst in de cao volgens de ANKO moet veranderen.
 9. De stagiair, bedrijfsleider en trainer krijgt er niets extra bij.
 10. De loonsverhoging compenseert niet voor de jaren dat er geen cao was.
 11. De loonsverhoging van 2,25% in 2018 en 1,75% in 2019 is niet toereikend om bovenstaande punten te niet te doen.

Heb je vragen hierover? Bel of mail ons op 030-2314221info@fnvmooi.nl

Marga Patijn,
Voorzitter