Column Marga Patijn, MOOI Lijfstijl 5/6

Pensioen en AOW, voor nu en in de toekomst

Al een hele tijd horen jullie dat er met de pensioenen, en daaraan gekoppeld de AOW, zaken gaan veranderen. De vraag is of je nu nog snapt hoe het in elkaar zit. Het lijkt of iedereen over elkaar rolt en niemand het meer met elkaar eens is. Toch is er een (concept)akkoord tussen overheid, werkgevers en bonden gesloten. De FNV heeft aan dit akkoord tussen overheid, werkgevers en bonden meegewerkt. Het conceptakkoord krijgt geen 10 van de FNV-bonden, maar is beter dan wat het kabinet van plan was. We staan er met z’n allen niet goed voor, alleen met een paar procent premieverhoging redden wij het niet meer. Half september spreken de FNV-bonden over dit akkoord, om te kijken of de meerderheid van hun leden dit akkoord kan ondersteunen. Daarbij gaat het over de inhoud. Het gaat iedereen aan, jong en oud, want je moet al jong gaan sparen wil je rond je 65e een spaarpotje hebben. 50 jaar geleden kregen we gemiddeld na ons 65e nog 15 jaar pensioen en AOW. Daar zijn dan ook de premies en regels op gebaseerd. Nu worden we ouder. Daarnaast werkt de financiële crisis ook niet mee om de pensioenspaarpot te laten groeien. Daarom zullen we de regels voor onze oudedagsvoorziening moeten aanpassen. Dit is wat iedereen wel snapt, maar de vraag is hoe we dat gaan doen. De overheid heeft hiervoor eerder een voorstel gedaan waar de bonden zich niet in konden vinden. Overheid en werkgevers kwamen er te goed van af. De lasten werden onevenredig zwaar bij de werknemers gelegd. Inmiddels zijn we vele gesprekken verder en ligt er een plan waar de politiek, werkgevers en de meeste (FNV-) bonden zich wel in kunnen vinden. Nu is bij de leden van die bonden de vraag neergelegd of zij zich ook in dit akkoord kunnen vinden. Het standpunt van alle FNV-bonden zal aan de overheid worden meegedeeld. Mocht de meerderheid van de FNV-leden tegen stemmen, dan heeft de overheid laten weten dat zij zelf haar eigen regeling door zal voeren. Kijk op de website van FNV MOOI wat het voorstel van de overheid is en lees wat er in het (concept)akkoord van nu staat. De leden van FNV MOOI konden tot 31 augustus 2011 aan FNV MOOI laten weten wat zij vinden van het (concept) akkoord door middel van het invullen van de hen toegestuurde kaart.

Marga Patijn

voorzitter FNV MOOI