Column Marga Patijn, MOOI Lijfstijl 5

Samenwerking én herkenbaarheid

Naast veel voetbal in deze tijd wordt er binnen de FNV gesproken over samenwerking tussen de bij de FNV aangesloten bonden. Sommigen zien aan de horizon zelfs een ongedeelde FNV. Dat zou betekenen dat de zelfstandige, onafhankelijke bonden die nu bij de FNV zijn aangesloten moeten verdwijnen en in een nieuwe FNV opgaan.

Dát is voor FNV MOOI een flinke brug te ver! Leden moeten zich in hun eigen bond blijven herkennen! De samenleving verandert en de vakbeweging verandert mee. De implexiteit van de veranderingen vraagt om samenwerking! Samenwerking kan de vakbeweging sterker maken. Dat is in het belang van de leden. Ook in het belang van de leden van FNV MOOI! Maar samenwerking mag er niet toe leiden dat de herkenbaarheid van FNV MOOI als de vakbond van en voor de uiterlijke verzorging wordt aangetast.

In een orkest spelen verschillende muziekinstrumenten samen aan een complex muziekstuk. Een orkest kan dat alleen als alle instrumenten stuk voor stuk volledig tot hun recht komen. Het omvangrijke paukenstel. Maar ook de bescheiden dwarsfluit. Beiden moeten herkenbaar blijven. Anders dreigt een kakofonie, een rommelig geheel van klanken door elkaar. De nachtmerrie van elke dirigent! Dáármee is de samenwerking in de FNV zeker niet gediend. En dat deze herkenbaarheid doorgevoerd kan worden in de breedste zin des woords. Want niet voor iedereen geldt dat samenwerken altijd goedkoper is.

Marga Patijn

voorzitter FNV MOOI