21 december 2012: FNV MOOI ook in 2013 in de FNV

FNV MOOI heeft in juni 2012 de FNV laten weten dat de wensen die FNV MOOI had om toe te treden tot de nieuwe FNV niet waren ingewilligd en dat FNV MOOI daarom had besloten zijn lidmaatschap op te zeggen.

Tevens heeft FNV MOOI in die tijd gezegd dat als de verdere invulling voor de nieuwe FNV toch nog aan ons verzoek zou voldoen, dat wij dan alsnog zouden besluiten lid te blijven.

Inmiddels zijn we in december 2012 aangekomen, zijn er verschillende gesprekken geweest en zijn de eerste resultaten voor de nieuwe vakbeweging zichtbaar, maar er moet nog veel gebeuren. Het bestuur van FNV MOOI heeft daarom besloten om onder voorwaarden lid te blijven van de FNV, in ieder geval tot mei 2013 omdat dan het streven is de nieuwe FNV op te richten.

Bijgewerkte informatie van zaterdag 23 juni 2012:

Op zaterdag 23 juni 2012 tijdens het oprichtingscongres heeft FNV MOOI niet meegetekend met de oprichtingsovereenkomst van een nieuwe vakbeweging. Er is niet genoeg voldaan aan de voorwaarden van FNV MOOI. Ook de verfijning bleek onvoldoende basis te bieden om nu het transitietraject in te stappen. Mochten er nog wijzigingen optreden kan er altijd nog worden heroverwogen door FNV MOOI alsnog deel te nemen aan de nieuwe VakBeweging. Al blijven de 5 punten waaronder autonomie zeer belangrijke thema’s.

 

PERSBERICHT: FNV MOOI niet mee naar de Nieuwe Vakbeweging

18 juni 2012

Besluit: Het bestuur van de FNV MOOI heeft vandaag besloten, op voorspraak van zijn leden, niet toe te treden tot de nieuwe vakbeweging maar vooralsnog bij de huidige FNV te blijven. Het rapport van de kwartiermakers biedt voor FNV MOOI onvoldoende basis om het transitietraject in te stappen.

Gewijzigde omgeving: FNV MOOI onderkent dat een gewijzigde omgeving, ‘de werkende van gisteren is niet meer de werkende van vandaag en morgen’, en de ontstane discussie over het pensioenakkoord vraagt om een zekere heroriëntatie binnen de FNV Vakcentrale. Echter FNV MOOI waakt ervoor dat de volledige autonomie voor zijn organisatie behouden blijft. En dat een nieuwe structuur bijdraagt om de succesvolle belangenbehartiging binnen de sector Uiterlijke Verzorging te continueren door te blijven aansluiten op de specifieke kenmerken van te onderscheiden doelgroepen. Vanaf het begin van het proces heeft FNV MOOI 5 criteria benoemd waarop het rapport van Jetta Klijnsma en de kwartiermakers steeds is beoordeeld.

5 criteria:

1. FNV MOOI blijft voldoende autonoom om binnen de nieuwe organisatie tot een eigen en herkenbare profilering te komen en tot een voor de doelgroep herkenbare en specifieke individuele en collectieve belangenbehartiging.

2. FNV MOOI kan een eigen contributieregeling blijven hanteren die is afgestemd op de specifieke kenmerken van de (potentiële) doelgroep.

3. FNV MOOI kan de eigen werkorganisatie (back-office) in eigen beheer uitvoeren en producten en diensten zelf inkopen.

4. Het beroep cq sector waarin (potentiële) leden werkzaam zijn geldt als leidende organisatieprincipe waardoor leden werkzaam in de uiterlijke verzorging georganiseerd zijn bij de sector uiterlijke verzorging (het huidige FNV MOOI) waarmee tevens is geregeld waar leden participeren in de verenigingsdemocratie en hoe geldstromen lopen.

5. Dat voor FNV MOOI de financiële consequenties van de komst van de nieuwe vakbeweging duidelijk en vooral acceptabel zijn.

Innovatie: Ook vindt FNV MOOI een ingrijpende structuurwijziging niet de oplossing voor de vraagstukken waarmee de vakbeweging wordt geconfronteerd. In de visie van FNV MOOI ligt de oplossing in innovatie van de belangenbehartiging en het vergroten van de wervingskracht door meer aan te sluiten bij de specifieke kenmerken van te onderscheiden beroepsgroepen. Mede in het licht van dit besluit zal FNV MOOI zoals regulier gebruikelijk is, in het najaar van 2012 de eigen dienstverlening herijken door in gesprek te gaan met zijn leden en vernieuwing doorvoeren in organisatie en beleid waar nodig blijkt, voor blijvende sterke verankering in de uiterlijke verzorging.

Er vinden nog gesprekken plaats: Vanaf het moment dat het rapport gepresenteerd is vinden er gesprekken plaats met enkele voorzitters om te komen tot verfijning van een aantal punten in het rapport van de kwartiermakers. Mocht blijken dat die uitkomsten zorgen voor een betere borging van de 5 punten van FNV MOOI, kan FNV MOOI zijn positie heroverwegen. De leden hebben FNV MOOI hiervoor mandaat gegeven.

Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Marga Patijn, voorzitter FNV MOOI.

FNV MOOI blijft de individuele en collectieve belangenbehartiger voor leerlingen, werknemers, ZZP’ers en niet-werkenden kappers & schoonheidsspecialisten & visagisten & nagelstylisten & pedicures & in de wellness.