CAO staat voor Collectieve Arbeids Overeenkomst. In een CAO worden allerlei zaken geregeld zoals over je contract, opleidingen, je loon en je pensioen. Bij een CAO hebben jij en je collega’s dezelfde rechten en plichten.

In de Kappersbranche zijn er twee CAO’s: de bedrijfstak CAO en een bedrijfs CAO. Op www.fnvmooigeregeld.nl/cao kun je lezen of jij voor jouw arbeidsvoorwaarden onder een CAO valt of onder de wettelijke bepalingen. Je mag ons natuurlijk ook bellen 030 2314221.

Alleen de kappers hebben binnen de Uiterlijke Verzorging een CAO. In november 2011 zijn de onderhandelingen gestart voor de nieuwe CAO. Je leest meer informatie over de vorderingen in het nieuws van FNV MOOI, onder het kopje CAO nieuws. Andere branches hebben (nog) geen CAO.