Denk je wel eens na over je werk? Gewoon omdat je toe bent aan een nieuwe uitdaging. Of er zijn lichamelijke klachten waardoor je van beroep wilt veranderen. Misschien ziet je werkgever mogelijkheden voor jou om door te groeien. Er kunnen verschillende redenen zijn om een loopbaancheck uit te laten voeren. Een loopbaancheck kan je helpen om te achterhalen wat je wilt en wat je mogelijkheden zijn. Niet alleen binnen het kappersvak maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld een andere functie of zelfs naar een andere baan. FNV MOOI kan je tips geven hoe dit aan te pakken. Denk eens na over je werk. Je bent er nooit te oud voor!

Ben je 3 jaar of langer werknemer in een kapsalon? Dan lees je hier verder. Ben je leerling, ZZP’er of werknemer in een andere branche of korter dan 3 jaar werkzaam als kapper, lees dan hier verder

Voor wie bedoeld?

De loopbaancheck is voor jou bedoeld als je drie jaar of langer onafgebroken werkzaam bent als medewerker in een kapsalon.

Wat kost het?

Een loopbaancheck is vrijwillig. Niemand kan jou verplichten tot een loopbaancheck of zeggen waar of bij wie je de loopbaancheck laat doen, je bepaalt dat zelf. Laat je in 2011 een loopbaancheck uitvoeren, dan kun je een vergoeding ontvangen van maximaal € 750,-. Zorg er wel voor dat je in 2011 en op tijd je vergoeding aanvraagt. Want voor 2011 is er een totaalbedrag voor de hele kappersbranche beschikbaar van € 500.000,-. En daarvoor geldt: op = op. Ben je te laat met aanvragen, zijn anderen je voor dan is het geld op. Dan krijg je helaas geen vergoeding meer. Niet alleen de aanvraag, maar ook de loopbaancheck moet in 2011 plaatsvinden en de rekening moet voor eind februari 2012 bij het Brancheplatform Kappers binnen zijn.

Wat wordt vergoed?

Na goedkeuring worden in ieder geval de kosten van jouw loopbaancheck geheel of gedeeltelijk vergoed (tot maximaal € 750,-). Maar kost de loopbaancheck minder dan € 750,- dan kun je ook de scholing of een gedeelte van de scholing vergoed krijgen als deze enigszins verband houdt met de loopbaancheck. De vergoeding die je in totaal ontvangt, zal voor beiden nooit hoger zijn dan € 750,-.

Welk loopbaanbedrijf?

Ook FNV MOOI heeft tips bij het vinden van een geschikt loopbaanbedrijf, je kan hiervoor bellen met 030-231 4221. Denk je zelf een geschikt bedrijf te weten, let dan op de volgende aandachtspunten: • Check of het bedrijf ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Als dat zo is, heeft het bedrijf een KvK-nummer. • Check vooraf wat de kosten zijn van een loopbaancheck inclusief BTW. • Vraag vooraf hoe de loopbaancheck eruit ziet (welke stappen zijn er). • Vraag vooraf om dezelfde adviseur tijdens het hele traject. • Check hoe het bedrijf omgaat met jouw persoonlijke gegevens. • Vraag eens om je heen of iemand anders het bedrijf kent. Of google eens op internet voor ervaringen van anderen.

Hoe vraag je een financiële tegemoetkoming voor een loopbaancheck aan?

Je moet bij het Brancheplatform Kappers je financiële tegemoetkoming van maximaal € 750,- voor een loopbaancheck vooraf aanvragen die vergoed wordt als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

1. Je werkt minimaal 3 aaneengesloten jaren als medewerker in de kappersbranche. 2. Je hebt het aanvraagformulier loopbaancheck 2011 van het Brancheplatform Kappers volledig ingevuld. Het aanvraagformulier loopbaancheck 2011 kun je downloaden van de website van het Brancheplatform Kappers: www.brancheplatformkappers.nl/loopbaancheck 2011 3. Je hebt een offerte of een bevestiging (bijvoorbeeld een e-mail) van een loopbaanbedrijf waaruit blijkt welk loopbaanbedrijf jij geselecteerd hebt (naam, adres, vestigingsplaats) en wat de loopbaancheck bij dat bedrijf kost. 4. Om aan te tonen dat je minimaal drie jaar aaneengesloten bij een kapsalon werkt, stuur je bijvoorbeeld een kopie van je arbeidsovereenkomst op. Heb je in de laatste drie jaar bij meerdere kapsalons gewerkt, stuur dan van alle kapsalons waar je gewerkt hebt, een kopie van je arbeidsovereenkomst op. Stuur bijvoorbeeld ook je laatste salarisstrookje op; daarmee laat je zien dat je nu in een kapsalon werkt. Op je salarisstrook staat ook wanneer je voor het eerst bent gaan werken bij deze kapsalon. Werk je al langer dan drie jaar bij deze kapsalon, dan is een kopie van je laatste salarisstrookje al voldoende. Verder kun je denken aan kopieën van jaaropgaven die je elk jaar van je werkgever krijgt voor het invullen van je belastingaangifte. Als je een andere manier weet om aan te tonen dat je minimaal drie aaneengesloten jaren in een kapsalon werkt, is dat ook goed. 5. Als je het aanvraagformulier loopbaancheck 2011 hebt ingevuld, een kopie hebt gemaakt van de offerte (of bevestiging) voor een loopbaancheck van het loopbaanbedrijf en je aan kunt tonen dat je minimaal drie aaneengesloten jaren bij een kapsalon werkt, stuur je alles op naar het Brancheplatform Kappers – Postbus 106 – 3430 AC Nieuwegein. 6. Als jouw aanvraag wordt goedgekeurd, krijg je van het Brancheplatform Kappers een schriftelijke bevestiging dat je de loopbaancheck uit mag laten voeren door het door jou gekozen bedrijf. Het bedrijf kan dan de rekening rechtstreeks indienen bij het Brancheplatform Kappers. Je hoeft dan geen geld voor te schieten, want het Brancheplatform Kappers betaalt de rekening van jouw loopbaancheck rechtstreeks aan het loopbaanbedrijf. En dan moet het ook nog zo zijn dat de € 500.000,- nog niet volledig aan andere branchecollega’s is toegekend.

Hoe ziet een loopbaancheck eruit?

De loopbaancheck kent meestal de volgende stappen. 1. Je zoekt (bijv. via FNV MOOI) een geschikt loopbaanbedrijf. 2. Je meldt je aan bij het bedrijf dat jouw loopbaancheck gaat uitvoeren. 3. Je voert een kennismakingsgesprek of een intakegesprek met een loopbaanadviseur. 4. Je krijgt inzicht in je wensen en mogelijkheden door gesprekken, onderzoek en testen. 5. Je stelt samen met de loopbaanadviseur een ontwikkelplan op. 6. Je volgt een opleiding, cursus of training.

Ben je na je loopbaancheck ook nog een opleiding gaan volgen?

1. Als je loopbaancheck minder dan € 750,- kost, dan heb je grote kans dat de scholingskosten die jij maakt of gemaakt hebt, voor een deel of geheel vergoed worden door het Brancheplatform Kappers. Maximaal mag je in 2011 aan je loopbaancheck en scholing samen € 750,- inclusief BTW uitgeven. Heb je bijvoorbeeld € 150,- besteed aan een loopbaancheck dan houd je in principe nog € 600,- over voor scholing. Er zit echter 1 addertje onder het gras. Je weet niet als je de loopbaancheck hebt afgerond of er nog geld in de pot bij het Brancheplatform Kappers zit voor scholing. Vraag dit daarom ook vooraf aan (zie 2). De scholing hoeft trouwens niets te maken te hebben met het kappersvak maar heeft bij voorkeur wel een relatie met de loopbaancheck. Je hoeft de opleiding nog niet afgerond te hebben.

2. Als je vooraf zeker wilt weten of de opleiding in aanmerking komt voor een vergoeding door het Brancheplatform Kappers en of er nog genoeg geld hiervoor over is, vraag dan een offerte aan bij het opleidingsinstituut waar jij je opleiding wilt gaan volgen en vul het aanvraagformulier Scholing 2011 in. Het aanvraagformulier Scholing 2011 kun je downloaden van de website van het Brancheplatform Kappers: www.brancheplatformkappers.nl. Maak een kopie van de offerte voor de opleiding en stuur die samen met het aanvraagformulier Scholing 2011 op naar het Brancheplatform Kappers – Postbus 106 – 3430 AC Nieuwegein. Als jouw aanvraag voor scholing wordt goedgekeurd, krijg je van het Brancheplatform Kappers een schriftelijke bevestiging dat je de opleiding kunt gaan volgen. Het Brancheplatform Kappers vergoedt dan deels of geheel de kosten die jij gemaakt hebt voor jouw opleiding (het maximum voor de loopbaancheck en de scholing samen is € 750,-). Let wel op dat je de factuur van het opleidingsinstituut in 2011 ontvangt!! En let op dat je zelf de subsidie voor je opleiding apart bij het Brancheplatform Kappers aanvraagt, uiterlijk eind 2011. Je moet de kosten van de opleiding dus wel eerst zelf voorschieten. Ook hier geldt dat je pas zeker weet dat je een financiële tegemoetkoming krijgt als je een bevestiging hiervan hebt ontvangen.

3. Om je kosten voor scholing vergoed te krijgen, vul je het aanvraagformulier Subsidie scholing 2011 volledig in en onderteken je het. Het aanvraagformulier Subsidie scholing 2011 kun je downloaden van de website van het Brancheplatform Kappers: www.brancheplatformkappers.nl. Je kunt de vergoeding Scholing 2011 ook aanvragen als je NIET van te voren het aanvraagformulier Scholing 2011 met offerte hebt opgestuurd. Je loopt in dat geval wel risico dat het geld bij het Brancheplatform Kappers op is en dat jouw opleidingskosten dus niet meer door het Brancheplatform Kappers betaald kunnen worden.

4. Maak een kopie van de rekening of kopieën van meerdere rekeningen die je gekregen hebt van het opleidingsinstituut waar je de scholing in 2011 volgt, gaat volgen of hebt gevolgd. Let er op dat alleen rekeningen uit het jaar 2011 door het brancheplatform Kappers vergoed kunnen worden.

5. Maak een kopie van een betaalbewijs (bijvoorbeeld een kopie van je bankafschrift) waaruit blijkt dat je de rekening van het opleidingsinstituut hebt betaald.

6. Stuur vervolgens je aanvraagformulier, je kopieën van rekeningen van het opleidingsinstituut, je kopie van het betaalbewijs op naar het Brancheplatform Kappers – Postbus 106 – 3430 AC Nieuwegein.

7. Het Brancheplatform Kappers laat je binnen drie maanden weten welk bedrag naar je bankrekening wordt overgemaakt.

Meer weten?

Informatie over loopbaanbedrijven is verkrijgbaar bij FNV MOOI (030-231 4221). FNV MOOI heeft onderhandeld met een loopbaanbedrijf en heeft ook daar een overeenkomst mee gesloten. Wil je gebruik maken van het loopbaanbedrijf via FNV MOOI? Bel dan met 030- 231 4221. Kijk op de website van het Brancheplatform Kappers www.brancheplatformkappers.nl/loopbaancheck 2011) voor het officiële reglement.

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor de exacte voorwaarden in het reglement loopbaancheck 2011. Het reglement is te downloaden van de website van het Brancheplatform Kappers:www.brancheplatformkappers.nl/loopbaancheck 2011