In onze branches kan agressie op de werkvloer voorkomen. Een klant is niet tevreden en in plaats van dat hij klaagt wordt hij agressief. FNV MOOI vindt dat de werkgever een belangrijke rol vervuld in het voorkomen en beperken van agressie. Om werknemers te beschermen en te helpen wil FNV MOOI graag dat door middel van voorlichting men agressie beter kan beïnvloeden of onder controle kan krijgen. Ook moet het duidelijk zijn welke rechten en plichten je hebt als werkgever en werknemer in het geval van agressie.