FNV MOOI vindt dat werk en privé goed in balans moeten blijven, en vindt daarom dat je de verruiming van werktijden zoveel mogelijk moet beperken, vooral omdat vaak werktijden worden opgelegd en de werknemers er weinig tot geen invloed op uit kunnen oefenen. Werknemers die het werk en privé steeds slechter kunnen combineren worden bijgestaan door FNV MOOI met advies en bemiddeling als ze er zelf niet uitkomen met hun werkgever. En lukt dat niet, is het advies om te zoeken naar een werkgever die wel de ruimte wil en kan bieden, of wordt ZZP’er.