Ook wel bekend als kapperseczeem of handeczeem. Handeczeem is een beroepsziekte die veel voorkomt in onze branches. Het is een misverstand dat het alleen kappers overkomt, ook bijvoorbeeld nagelstylisten hebben een verhoogd risico om door het werk handeczeem of contacteczeem te krijgen. FNV MOOI wil het risico zo klein mogelijk houden, door voorlichting te geven en bijvoorbeeld duidelijke afspraken te maken met werkgevers over gebruik van materialen. En krijg je het toch, dan helpt FNV MOOI je om naar de gespecialiseerde poli te kunnen gaan. Voor leden die verzekerd zijn bij Menzis (FNV/Menzis collectiviteit) worden jaarlijks behandelingen ingekocht bij de poli in Velp waar gratis gebruik van gemaakt kan worden. Wil je meer weten over de regeling, bel dan met FNV MOOI op 030-231 4221.

Want handeczeem hoeft geen reden meer te zijn dat je moet stoppen met je vak.