FNV MOOI is niet alleen maar positief over prestatiebeloning. Prestatiebeloning is bedoeld als “loon naar werken”. Echter veel salons zijn nog lang niet klaar voor deze vorm van belonen, plus veel van salons zijn door hun (lage) prijsstelling onvoldoende geschikt om een werknemer aanzienlijk extra te kunnen laten verdienen. FNV MOOI vindt daarom dat prestatiebeloning boven op een goed basisloon mag komen, en dat je als werknemer zelf goed moet kunnen controleren wat er met de  door jou gemaakte omzet gebeurt.