PSA staat voor PsychoSociale Arbeidsbelasting. PSA, wat is dat? Stress door intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk. Is het te druk in je werk dat je je werk niet goed kan doen, word je gepest, is er agressie in de salon, is er sprake van intimidatie, dan is de PSA te hoog. FNV MOOI vindt dat druk werk bij het vak hoort, echter een te hoge werkdruk is ongezond en moet aangepakt of voorkomen worden.

FNV MOOI heeft regelmatig bondsleden die vragen hen te helpen of te adviseren hoe hiermee om te gaan. (Seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk in de werksituatie die stress teweeg brengt vallen onder PSA. Herken jij het volgende voorbeeld? Je wordt steeds gevraagd om extra te werken of over te werken en om nog schoon te maken. Je moet harder werken om aan je target te komen, wil je je prestatiebeloning halen. Vrij nemen gaat niet meer.

Dit voorbeeld kan leiden tot problemen en is geen uitzondering voor de afdeling Ledenservice van FNV MOOI Ledenservice. Het kan echter nog erger, als de sfeer slecht is in de salon en je plezier in het werk daardoor afneemt. Tijdens CAO onderhandelingen heeft FNV MOOI de werkgevers gezegd dat FNV MOOI actief aan de slag gaat met PSA onderzoeken, voorlichten en het creëren van hulpmiddelen voor de achterban. Graag samen met de werkgever, maar als het moet dan doet FNV MOOI het ook alleen.