MOOI blijft, FNV verdwijnt… daar komt een nieuwe organisatie voor terug

FNV MOOI is aangesloten bij de FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging), vooral voor de belangenbehartiging van onze leden. Deze belangenbehartiging gaat verder dan alleen het beroep, en betreft zaken ‘die de sector overstijgen’. De FNV is bijvoorbeeld dagelijks in overleg met de overheid over onder andere de jeugdlonen, de WW (uitkering bij werkloosheid), de AOW (uitkering op je 65e jaar) en nog veel meer zaken die in het belang zijn voor de (werkende) Nederlandse mensen. En vooral die mensen die niet vermogend zijn.

FNV MOOI is samen met nog 19 andere bonden (bijvoorbeeld de Horecabond, Politiebond, Bouwbond en Bondgenoten) lid van de FNV. Een aantal van deze bonden was het al een tijdje niet eens met de gang van zaken binnen de FNV. Dit haalde de laatste tijd steeds de krant; vooral over het pensioenakkoord waren er binnen de FNV flinke meningsverschillen tussen de voorzitters van de bonden. Plus de arbeidsmarkt is een veranderende omgeving, de werknemer van gisteren of vandaag is niet de werknemer van morgen. De arbeidsmarkt is aan het veranderen, een duidelijk voorbeeld is de groei van het aantal ZZP’ers. Maar er gebeurt meer.

De voorzitters van de bonden hebben uiteindelijk besloten om twee wijze mannen in te schakelen om eens te kijken naar de omgang met elkaar en naar de structuur van de FNV. Oftwel hoe kunnen deze uitdagingen van de veranderende omgeving en problemen, zoals het probleem over het pensioenakkoord, nu en in de toekomst aangepakt worden? Han Noten – Eerste Kamer-lid voor de PvdA en burgemeester van Dalfsen – en Herman Wijffels – afkomstig uit de CDA-hoek en oud-directeur van Rabobank Nederland – hebben samen met de voorzitters van de bonden en de FNV eerst de problemen en de wensen van de bonden in kaart gebracht. Hun ideeën hebben ze samen met wat nodig is in werkend Nederland anno 2012 samengebracht.

De uitkomsten hebben ze op 3 december 2011 in de vorm van een plan aan alle bonden gepresenteerd. De grote lijn van dat plan is dat leden via werk en beroep georganiseerd moeten worden. Eigenlijk vinden ze dat het moet zoals FNV MOOI, en een aantal andere bonden, dat nu al in grote lijnen doen. Er moeten dus voor alle beroepsgroepen herkenbare eenheden/bonden komen. Deze bonden moeten dicht bij de leden staan.

Ook hebben ze uitgesproken dat de bonden geheel autonoom moeten zijn, dat ze zelf de leden moeten organiseren, zelf contributie moeten innen, zelf bepalen hoe ze hun werkorganisatie inrichten, enz. Maar ook moeten er herkenbare eenheden/bonden komen voor jongeren die nog geen vak hebben gekozen of voor ouderen die niet meer werken. En uitgangspunt moet zijn dat een lid zelf bepaalt bij welke bond hij of zij hoort.

FNV MOOI was erbij op 3 december 2011 en was in principe positief gestemd over de toen gemaakte afspraken. Natuurlijk stonden alleen de grote lijnen nog maar op papier en die moesten nog worden uitgewerkt. Er is toen afgesproken dat een commissie er mee aan de slag gaat. De voorzitter van deze commissie is Jetta Klijnsma (Tweede Kamer-lid voor de PvdA). Zij is samen met nog een aantal wijze mensen invulling gaan geven aan de inhoud.

Presentatie rapport

Op de dag van de arbeid op 1 mei 2012 heeft de Commissie onder leiding van Jetta Klijnsma de uitgewerkte afspraken in hun rapport gepresenteerd aan de voorzitters van de bonden en de pers. Dit werkdocument waar bonden nog wijzigingsvoorstellen op in kunnen dienen tot eind juni as werd kort toegelicht.