Al langere tijd horen jullie dat er met de pensioenen, en daaraan gekoppeld de AOW, zaken gaan veranderen.

Nederland heeft volgens deskundigen één van de beste pensioenstelsels van de wereld. Dat willen we graag houden. De bedragen die we betalen voor ons pensioen en AOW worden gespaard maar ook belegd. Door schokken op de financiële markten en beleggingen die hierdoor verdampen, valt het niet mee om voldoende te sparen voor de toekomst. Steeds weer komt het pensioen onder druk te staan. Toch hebben we de belegging nodig. Met sparen alleen redden we het niet. Door de uitgebreide discussie hierover lijkt het wel of iedereen over elkaar rolt en niemand het meer met elkaar eens is.

(concept)akkoord

Toch is er een (concept) akkoord tussen overheid, werkgevers en bonden bereikt. De FNV heeft aan dit akkoord tussen overheid, werkgevers en bonden meegewerkt. Het conceptakkoord wat er nu ligt krijgt geen 10 van de FNV, maar is wel beter dan wat het kabinet van plan was. Half september spreken de FNV bonden over dit akkoord om te kijken of de meerderheid van hun leden dit akkoord kunnen ondersteunen.

De inhoud

Daarbij gaat het over de inhoud. Het gaat iedereen aan, jong en oud, want je moet al jong gaan sparen/ beleggen wil je rond je 65ste een aardig spaarpotje hebben. 50 jaar geleden kregen we gemiddeld na ons 65ste nog 15 jaar pensioen en AOW. Daar zijn dan ook de premies en regels op gebaseerd. Nu worden we heel wat jaren ouder, en daarom is er meer geld nodig. Daarnaast heeft de financiële crisis ook niet meegewerkt om de spaarpot van de pensioenen te laten groeien. Daarom zullen we de regels voor onze oudedagvoorziening moeten aanpassen. En met een paar procent premieverhoging redden we het niet. Dit is wat iedereen wel snapt, de vraag is: hoe gaan we dat doen.

De overheid heeft eerder daarvoor een voorstel gedaan. Daar waren de bonden niet over te spreken. Overheid en werkgevers kwamen er te goed van af. Bij werknemers werden onevenredig de rekeningen en risico’s neergelegd.

Inmiddels zijn we vele gesprekken verder en ligt er een plan waar de politiek, werkgevers en de meeste (FNV) bonden zich in kunnen vinden. Het standpunt van alle leden van de FNV bonden zal aan de overheid worden meegedeeld. Mocht de meerderheid van de FNV-leden hun bond laten weten dat ze tegen het akkoord zijn wat er nu ligt, dan heeft de overheid laten weten dat zij zelf haar eigen (slechtere) regeling door zal voeren.

Lees verder om te zien wat er in het concept akkoord staat.

Filmpje Bekijk ook het filmpje van onze collega bond.

Filmpje Waarom langer doorwerken

 

Je bepaalt zelf wanneer je stopt

De pensioenleeftijd/ oudedagvoorziening gaat in 2020 in principe omhoog naar 66. Door het (pensioen)akkoord kan je zelf kiezen wanneer je stopt met werken: b.v. met 65 jaar, 66 jaar of later. Wie eerder stopt, krijgt minder. Maar ook met 65 jaar is stoppen met werken nog steeds mogelijk met een fatsoenlijke uitkering. Als je later met pensioen gaat, wordt je pensioenuitkering iets hoger.

De AOW gaat omhoog

De basis van ons pensioen is de AOW. Die gaat in het akkoord de komende jaren ieder jaar omhoog met 0,6 procent. De AOW maakt voor veel mensen het grootste deel van hun pensioen/ oudedagvoorziening uit. Sterker, voor mensen zonder pensioen is dit soms hun enige inkomen.

De belangrijkste verschillen tussen het pensioenakkoord van FNV, werkgevers en overheid en de situatie als het akkoord niet doorgaat en de overheid het alleen bepaalt.

 

De belangrijkste verschillen:

GEEN (pensioen)akkoord WEL (pensioen)akkoord
AOW De AOW-leeftijd wordt in 2020 voor iedereen 66 jaar, zonder de mogelijkheid eerder te stoppen met werken en dan AOW te ontvangen. In 2023 zal de leeftijd verder omhoog gaan. Geen extra verhoging van je AOW-uitkering. Je kunt stoppen vanaf 65 jaar. Je krijgt dan een fatsoenlijke AOW-uitkering, bijna gelijk aan wat je nu krijgt. Als je langer doorwerkt, bouw je meer op. Kortom: langer doorwerken wordt beloond. De AOW-uitkering wordt bepaald door je werkelijk verdiende loon.
Aanvullend pensioen Inperking van de belastingruimte om te sparen voor aanvullend pensioen. Sterke buffereisen voor pensioenfondsen. Voor alle fondsen gaan dezelfde regels gelden. Geen inperking van de belastingruimte om te sparen voor aanvullend pensioen. Geen centrale buffereisen. Pensioenfondsen krijgen meer ruimte om zelf keuze te maken tussen zekerheid en indexatie (aanpassing aan loon- en prijsstijgingen).
Werk voor oudere werknemers Geen nieuwe plannen om oudere werknemers aan het werk te houden of krijgen. Afspraken om extra inspanningen te leveren om oudere werknemers aan het werk te houden of krijgen. Mobiliteitsbonus (waardoor overstappen naar een andere baan makkelijker wordt) voor werkgevers die oudere werknemers in dienst nemen. Afspraken tussen werkgevers en werknemers over arbeidsomstandigheden zodat je fit naar de finish komt.

 

Dit akkoord is een raamwerk van globale afspraken. Als dit akkoord wordt goedgekeurd, dan zullen de afspraken verder worden uitgewerkt en zullen er meer afspraken op detailniveau gemaakt worden.